Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

KROK 1

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS) właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby i złożyć podanie (wniosek) o umieszczenie w DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu.

KROK 2

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację, tj.: badania lekarskie, aktualny odcinek od renty lub emerytury, inne niezbędne (wszelkich informacji udzielają pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej)

KROK 3

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję dotyczącą skierowania do Domu Pomocy Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

KROK 4

Gotowy wniosek zostaje przesłany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), który wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.

KROK 5

Pracownik DPS "Dom Kombatanta" powiadamia zainteresowanego o terminie przyjęcia do DPS.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych, mogą także umówić się na spotkanie by obejrzeć sobie DPS przed złożeniem wniosku.

Tel. 34 356 4004 wew. 320 lub 319

Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie