Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

 

Dyrektor:

mgr Ewelina Małecka 

Telefon: 34 333 57 62

Samodzielne stanowiska merytoryczne:

 1. mgr Sławomir Preś (psycholog)

Kierownicy działów opiekuńczo-terapeutycznych:

 1. inż. Aneta Michnal-Konieczna (Dział I)

  Telefon: wew. 310

 2. lic. Łukasz Geroska (Dział II)

  Telefon: wew. 311

Pracownicy działów opiekuńczo-terapeutycznych:

 1. Pielęgniarki

  Telefon: wew. 321 (Dział I) , wew. 323 (Dział II)

 2. Opiekunki

 3. Pracownicy socjalni

  Telefon:  wew. 320 (Dział I), wew. 319 (Dział II)

 4. Terapeuci zajęciowi

  Telefon: wew.308 (Dział I), wew.304 (Dział II)

 5. Instruktorzy ds. kulturalno – oświatowych

   

 6. Rehabilitanci

  Telefon: wew. 318

 7. Pokojowe

   

Stanowiska samodzielne:

 1. Kadry – lic. Iwona Dubiel

  Telefon: wew. 305. E-mail: kadry@dpskombatant.pl  

 2. Sekretariat – Renata Myszkowska

  Telefon: wew. 326

 3. Inspektor bhp – mgr Katarzyna Juźwiak

   

 4. Inspektor danych osobowych

  Telefon: 530 035 528. E-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl
  Siedziba: Powiatowe Centrum Usług Społecznych 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Pracownicy działu administracyjno-gospodarczego:

 1. Kierownik kuchni  

  Telefon: wew. 317. E-mail: dietetyk@dpskombatant.pl

 2. Kucharki

   

 3. Dietetyk

   

 4. Magazynier

   

 5. Konserwatorzy

   

 6. Kierowcy

   

 7. Pracownice pralni

   

 8. Inspektor ds. zamówień publicznych - mgr Martyna Franczuk

  Telefon: wew. 305. E-mail: administracja@dpskombatant.pl

Dział ekonomiczny:

 1. Główny księgowy - mgr Anita Olma

  Telefon: wew. 315. E-mail: ksiegowosc@dpskombatant.pl 

Pracownicy działu ekonomicznego:

 1. Księgowe

  Telefon: wew. 316, wew. 328

 

Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie