Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

09d0b4-tablica__fundusz.webp

 

Dofinansowane ze środków PFRON

W budynku DPS „Domu Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu zainstalowano nowy dźwig osobowy.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna", nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu.

Nowy dźwig zapewnia dostępność w poruszaniu się pomiędzy kondygnacjami budynku dla Mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Winda wyposażona jest w system łączności awaryjnej GSM do zdalnego zawiadomienia odpowiedniej osoby na wypadek awarii, przyciski sterujące z oznakowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących oraz komunikaty głosowe informujące o jej położeniu. Ponadto w połowie wysokości tylnej ściany umocowane jest lustro, pozwalające ocenić przeszkody osobom poruszającym się na wózkach.

Wykonawcą dostawy jest Firma „Be-Jot” Naprawa Konserwacja Montaż Dźwigów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W dniu 14 lipca 2023 roku Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków PFRON
w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną dzięki czemu otrzymał dofinansowanie na działania przedstawione we wniosku.

Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS Dom Kombatanta.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom DPS ze szczególnymi potrzebami, wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku oraz możliwości ewakuacji, poprzez wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu w dźwig osobowy, dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niewidomych i niedowidzących.

Realizacja projektu związana z zakupem i montażem dźwigu spełniającego przepisy dotyczące wind osobowych i standardów dostępności umożliwi przemieszczanie się między dwoma kondygnacjami części mieszkalnych osobom z niepełnosprawnościami, umożliwiając im swobodne korzystanie ze wszystkich pomieszczeń Domu oraz wyjście na świeże powietrze.

Nowy dźwig pozwoli na swobodny przewóz osób leżących na łóżkach wraz z opiekunami do szpitala lub podczas ewakuacji; możliwość samodzielnego korzystania z dźwigu przez osoby poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika czy kuli, poprzez umieszczenie w kabinie kasety dyspozycji na wysokości dostępnej dla osób niepełnosprawnych; system głośnomówiący informujący o położeniu kabiny; przyciski oznaczone alfabetem Braille dla osób niedowidzących lub słabo widzących; łączność awaryjną oraz zjazd po zaniku napięcia do najbliższego przystanku.

Całkowita wartość zadania: 208 980,00 zł 
Dofinansowanie: 167 184,00 zł
Termin realizacji projektu:   01.10.2023 – 30.04.2024
Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie