Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Platforma Zamówień - System e-Zamówienia Publiczne DPS "Dom Kombatanta" :

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach elektronicznych zamówień publicznych. Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców. W tym celu należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.

Link do Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dpskombatant

 

Zamówienia Publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej:

Link do Zamówień Publicznych w BIP: http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=169&r=o 

Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie