Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Zgaduj, zgadula


Piątek 24 lutego 2023 r.

Konkurs ,,Zgaduj, zgadula’’ czy quizy są dobrym sposobem na sprawdzenie swojej wiedzy z różnych dziedzin życia. Niekoniecznie muszą być przeprowadzane w formie konkursu ale również jako zabawę. Na terapii przeprowadzamy takie zajęcia aby urozmaicić czas wolny mieszkańcom. Ostatnio odbył się konkurs wiedzy geograficznej, wcześniej z muzyki, a  w planach będą kolejne.

Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie