Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

W zdrowym ciele, zdrowy duch


Poniedziałek 29 maja 2023 r.

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Pogoda coraz bardziej zaczyna sprzyjać spacerowaniu. Dlatego staramy się coraz częściej wychodzić z mieszkańcami na świeże powietrze aby dotlenić mózg i pooddychać świeżym powietrzem.

Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie