Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego w Lublińcu

Uznał siebie za własność innych.
Oparciem dla niego była modlitwa: świat wszystkiego
może mnie pozbawić, ale zawsze zostanie jedna
kryjówka dla niego niedostepna; "modlitwa".


Dom w otoczeniu przepięknego

lasu dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Robótki


Piątek 24 lutego 2023 r.

Na terapii zachęcamy do prac, które pozwalają nam rozwijać nasze umiejętności uruchamiając naszą wyobraźnię, wrażliwość, polepszają nasze samopoczucie, wywołują uśmiech na twarzy, a także ćwiczyć koncentrację wzrokowo-ruchową.

Dom Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”
ul. dr E. Cyrana nr 10
42-700 Lubliniec
woj. śląskie