Warunki przyjęcia
KROK 1 Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS) właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby i złożyć podanie (wniosek) o umieszczenie w DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu.
   
KROK 2

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację, tj.:

  • badania lekarskie,
  • aktualny odcinek od renty lub emerytury,
  • inne niezbędne

(wszelkich informacji udzielają pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej)

   
KROK 3

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję dotyczącą skierowania do Domu Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt        w DPS.

   
KROK 4 Gotowy wniosek  zostaje przesłany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), który wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.
   
KROK 5 Pracownik DPS "Dom Kombatanta" powiadamia zainteresowanego o  terminie  przyjęcia do DPS.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych, mogą także umówić się na spotkanie by obejrzeć sobie DPS przed złożeniem wniosku. Tel. (34) 356 4004  wew. 320 lub 319