Pracownicy
DYREKTOR     Telefon
mgr Jadwiga Kozicka (34) 356 41 92
(34) 356 40 04
  
SAMODZIELNE STANOWISKA MERYTORYCZNE 
PEDAGOG 
mgr Michał Chodorowski              e-mail: pedagog@dpskombatant.pl wew. 307
PSYCHOLOG
dr Lucyna Styś
 
KIEROWNICY DZIAŁÓW OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNYCH
inż. Aneta Michnal-Konieczna (Dział I) wew. 310
mgr Stefania Szymska          (Dział II) wew. 311
Pracownicy działu:
Pielęgniarki wew. 321                   (Dział I)   
wew. 323                   (Dział II)
Opiekunki  
Pracownicy socjalni wew. 320   (Dział I)   
wew. 319    (Dział II)
Terapeuci zajęciowi wew.308 (Dział I)      
wew.304  (Dział II)
Instruktorzy ds. kulturalno – oświatowych  
Rehabilitanci  wew. 318
   
Pokojowe  
 
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO
mgr Marek Karpe wew. 306
Pracownicy działu:
Kierownik kuchni                                                e-mail: dietetyk@dpskombatant.pl wew. 317
Kucharki  
Dietetyk  
Magazynier  
Konserwatorzy  
Kierowcy  
Fryzjer  
Pracownice pralni  
Zaopatrzeniowiec  
Inspektor ds. administracyjno- gospodarczych  
Inspektor ds. zamówień publicznych  -  mgr inż Marek Rupik
    e-mail: administracja@dpskombatant.pl
wew. 330
 
DZIAŁ EKONOMICZNY
Główny księgowy - mgr Anita Wołoszczak -
       e-mail: ksiegowosc@dpskombatant.pl
wew. 315
Pracownicy działu:
Księgowe wew. 316; 328
 
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kadry – Bogusława Tomczyk                         e-mail: kadry@dpskombatant.pl wew. 305
Sekretariat – Renata Myszkowska wew. 326
Inspektor bhp – Józef Biela  
Inspektor danych osobowych                                                                                                            e-mail: iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl
siedziba: Powiatowe Centrum Usług Społecznych 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
34 350 62 73