Historia

 

 

    Historia Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” zaczyna się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy Lubliniec należał administracyjnie do województwa katowickiego. Do roku 1975 powstały w stanie surowym mury  pierwszego segmentu. Podział administracyjny kraju w tym samym roku zahamował, a potem zatrzymał prowadzenie inwestycji. Dopiero w roku 1982  po porozumieniu między ówczesnym Urzędem ds. Kombatantów a władzami województwa częstochowskiego budowa obiektu nabrała tempa. DPS „Dom Kombatanta” w Lublińcu, zostaje otwarty 1 lutego 1989 roku.  Wtedy też zaczęto przyjmować pierwszych mieszkańców.

       W ciągu 23 lat działania "Domu Kombatanta" narodziło się wiele przyjaźni, a także zawiązało się kilka małżeństw. Sposobnością do zawierania bliższych znajomości są organizowane zabawy andrzejkowe, karnawałowe, a w okresie wiosenno - jesiennym imprezy  na świeżym powietrzu. Spotykamy się także przy okazji, szczególnie uroczyście obchodzonych, świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W czasie tych spotkań powstaje, zapewne z powodu podniosłego charakteru świąt i przesłania, jakie z sobą niosą, niezwykła atmosfera, co sprzyja tworzeniu się więzi pomiędzy mieszkańcami oraz między mieszkańcami i personelem. Owo poczucie więzi owocuje ze szczególną mocą, wtedy kiedy zdarzają się trudniejsze chwile. W ten sposób tworzy się dzień po dniu historia tego domu i jego mieszkańców. Tę właśnie historię opowiadamy naszym mieszkańcom, wspominamy też razem  z nimi tych, którzy już od nas odeszli.

       W ostatnich latach prowadzono wiele prac remontowych i unowocześniających co pozwoliło spełnić wymogi standaryzacji i uzyskać rejestrację DPS-u.